OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Cần đợi thêm nếu Cây H4 bao bọc thì sell hoặc pinbar .
Đơn giản vậy thôi.