hoangvuanh7693

Canh mua tại vùng hỗ trợ

Giá lên
OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Anh em canh mua lên tại 2 vùng hỗ trợ như trong hình nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.