NguyenThang33

CHFJPY - Mô hình cánh dơi hoàn thành - LONG

Giá lên
FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Mô hinh cánh dơi vừa hoàn thiện dưới mốc 109.

Có thể đây là dấu hiệu tốt của việc tiếp tục duy trì xu hướng tăng.