NguyenThang33

CHFJPY - Mô hình cánh dơi hoàn thành - LONG

Giá lên
FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Mô hinh cánh dơi vừa hoàn thiện dưới mốc 109.

Có thể đây là dấu hiệu tốt của việc tiếp tục duy trì xu hướng tăng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.