Jack_Le

CHFJPY ĐỢI ĐIỂM BÁN

Giá xuống
Jack_Le Premium Cập nhật   
FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Weekly Demand Zone
Waiting for Bullish Signal

🔔Plan: Buy CHFJPY: 108.5 - 108.8
🎯 TP1: 109.7 TP2: 110.5
⚡️SL: 108.2

*CHÚ Ý: Trong các phân tích của mình, các bạn phải kiên nhẫn đợi giá vào vùng dự đoán và đợi các nến, mô hình đảo chiều trên khung thời gian nhỏ trước khi vào lệnh. *Ủng hộ mình bằng cách LIKE và COMMENT!
Giao dịch đang hoạt động:
Buy Entry 108.8
Bình luận:
Tiêu đề là Dự đoán giá lên và Canh Buy

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.