URIFX

22#003: CHFJPY: bán 2%

Giá xuống
OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
D1: Kỳ vọng tạo sóng B trong nhánh ABC , và cuối cùng tạo bật lên với 5 bước sóng.
H1: Giá break channel bằng ngày trượt dài với biên độ lớn (ngày 10), 3 tiếp theo kết thúc sóng correction. Kỳ vọng là wave impulse tiếp theo.
Plan: bán 2% khi giá back lại.