NguyenThang33

Phân tích cặp CHFJPY - Xu hướng LONG trong ngày.

Giá lên
FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
CHFJPY đang thử nghiệm mức hỗ trợ tại 113.09 (100%, 61.8% Fibonacci extension , 50% Fibonacci retracement ) tại đây sẽ có khả năng giá bật trở lại lên hướng về mức kháng cự của cặp tại 113.74 (38.2% Fibonacci retracement ).
Stochastic (89, 5, 3) cũng đang tiếp cận mức hỗ trợ tại 4.6% tại đây giá đảo chiều sẽ diễn ra.