NguyenThang33

Phân tích cặp CHFJPY - Xu hướng LONG trong ngày.

Giá lên
FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
CHFJPY đang thử nghiệm mức hỗ trợ tại 113.09 (100%, 61.8% Fibonacci extension , 50% Fibonacci retracement ) tại đây sẽ có khả năng giá bật trở lại lên hướng về mức kháng cự của cặp tại 113.74 (38.2% Fibonacci retracement ).
Stochastic (89, 5, 3) cũng đang tiếp cận mức hỗ trợ tại 4.6% tại đây giá đảo chiều sẽ diễn ra.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.