URIFX

CHFJPY: Chờ sell vùng Correction 3-3-4

Giá xuống
OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Rất dễ nhận thấy giá phát triển đi ngang.
Cấu trúc giá: 3-3-
Như vậy, an toàn nhất là chờ hoàn thành nhánh 3 wave bull rồi sell ở channel trên.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.