OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
CHFJPY đang đi trong kênh giá tăng, giá phản ứng với vùng cản 119.8 và bật tăng
Khuyến nghị

Buy limit: 119.978

SL: 119.578

TP1: 120.344

TP2: 120.782
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Chạm mục tiêu TP1: +36pips, dời SL về entry bảo toàn lợi nhuận nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.