SonPriceAction

CHFJPY canh short

Giá xuống
FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Short nếu giá đóng cửa dưới vùng sideway h4 như trên chart

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.