OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
xu hướng giao dịch dài hạn
Đã hủy lệnh