URIFX

CHFJPY: Mong chờ H&S

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
D1: Mình cược vào pattern H&S với vai phải để sell.
H1: Sell ngắn theo channel vai phải. Chốt lời 1:1. Chờ giá breakout hoặc quay lại Biên trên của channel, sell tiếp.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.