URIFX

@CHFJPY #Wolfe Wave => Bán wave cuối, mục tiêu tận wave 1-4

Giá xuống
OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
========= Kế hoạch ========
Strategy: Sell Wolfe Wave
tw = wave 5 to wave 1-4
sl = 113.279
ptT = trend line
pfT = trend line

========= Ký Hiệu ========
Target Wave = tw
Stop Loss = sl
Protect Target = ptT
Profit Target = pfT

P/S: Mình viết văn không hay nên mình giữ "ý tứ" của mình trên chart. Anh em có thể comment để trao đổi thêm.
Bình luận: rớt luôn
Bình luận: xuống kg đợi mình luôn!