GhostTraderIndexs

Lâu quá mới quay lại ngóng

Giá lên
OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Canh mua vùng giá dưới cùng
Mọi người theo dõi ngóng xem nhé !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.