stevehoang

NHẬN ĐỊNH CHFJPY ngày 18/8: TREND ĐẸP TIẾP TỤC XU HƯỚNG CHÍNH

Giá lên
SAXO:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

cặp CHFJPY vẫn đang trong 1 trend tăng rất đẹp. Ở H4 xu hướng vẫn đang lên tuy nhiên có sự điều chỉnh hướng về vùng 116.390 – 116.000 canh buy lên theo thuận xu hướng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.