dinhchien

CHFJPY - tăng tại sóng Symmetry (3) - (4)

Giá lên
OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
CHF index có tín hiệu false break.
MACD & MOMENTUM cho tín hiệu mua.
Mục tiêu lớn hơn tính bằng quy tắc sóng Elliot .
Bình luận: