dinhchien

CHFJPY - tăng tại sóng Symmetry (3) - (4)

Giá lên
dinhchien Premium Cập nhật   
OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
CHF index có tín hiệu false break.
MACD & MOMENTUM cho tín hiệu mua.
Mục tiêu lớn hơn tính bằng quy tắc sóng Elliot .
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.