GhostTraderIndexs

CHF/JPY Bậc tăng mạnh

Giá lên
OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
cơ hội buy dài hạn lên vùng 109.749
Mọi người like và theo dõi