OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Vùng kháng cự và hỗ trợ có vẻ được sự tôn trọng mạnh mẽ.
Nếu ở vùng giá 109.1xx có xuất hiện setup PA phù hợp thì có thể lệnh BUY là cơ hội tốt để tìm kiếm lợi nhuận.

@Không share kèo chỉ tư vấn PTKT giao dịch. Không chịu trách nhiệm về sự thua lỗ .

Nick.