OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Vùng kháng cự và hỗ trợ có vẻ được sự tôn trọng mạnh mẽ.
Nếu ở vùng giá 109.1xx có xuất hiện setup PA phù hợp thì có thể lệnh BUY là cơ hội tốt để tìm kiếm lợi nhuận.

@Không share kèo chỉ tư vấn PTKT giao dịch. Không chịu trách nhiệm về sự thua lỗ .

Nick.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.