vinhnguyen259

nhật kí giao dịch số 3 (vào lệnh)

Giá xuống
vinhnguyen259 Cập nhật   
FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
tín hiệu chưa rõ ràng,sl ở chỗ chả an toàn chỗ nào nhưng lỡ đặt limit và nó cắn rồi giờ chỉ biết ngồi chờ kết quả. lần sau sẽ ko tái phám. *_^
Bình luận: đã sl, cái tội tham vào lệnh, một bài học nhớ đời.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.