XuanTruong-xtm

Xu hướng dài hạn CHFJPY khung tuần

FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Phân tích cặp CHFJPY bán dài hạn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.