vuongdq2121

CHZ trend lên, nến ngày mới đi có tý múc vô

Giá lên
BINANCE:CHZBTC   Chiliz / Bitcoin
CHZ trend lên, nến ngày mới đi có tý múc vô
Anh em xem thêm nến ngày thì thấy nó mới lên thôi nhé
Giống kèo IOTA đã cho

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.