Legend_invester

PHÂN TÍCH HÔM NAY #CHZ (06/09)

BINANCE:CHZUSDT   Chiliz / TetherUS
Chart Pattterns 2 đáy tăng dần #CHZ đang phá trend có thể mua mồi vị thế quanh 0.217 SL < 0.21

Telegram trao đổi Crypto: t.me/+LSTzhAvgTVkwNWI1
Telegram Channel Crypto: t.me/TradeCoinLegendchannel
Telegram Channe Chứng khoán: t.me/happyinveststock
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.