JoslynneL

16.09.22 CHZ LONG

Giá lên
BINANCE:CHZUSDT   Chiliz / TetherUS
#CHZ
14h Ch+ & 4h Ch+
Kê lệnh RE ở 2 vùng dưới. có thể ăn dài 15 - 30%
Vùng 1: 0.1767 STL 0.1742 (-1.40%)
Vùng 2: 0.1660 STL 0/1589 (-4.44%)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.