dinhchien

CHZUSDT - Tín hiệu giảm theo Dow & Keltner Channel 12/3/2021

Giá xuống
BINANCE:CHZUSDT   Chiliz / TetherUS
Dow theory: Đáy sau thấp hơn, đỉnh sau thấp hơn.
Kelter Channels: Giảm khi nến vượt xuống Lower 3.
>>> Chờ bán ở Lower 1.