dinhchien

CHZUSDT - Tín hiệu giảm theo Dow & Keltner Channel 12/3/2021

Giá xuống
BINANCE:CHZUSDT   Chiliz / TetherUS
Dow theory: Đáy sau thấp hơn, đỉnh sau thấp hơn.
Kelter Channels: Giảm khi nến vượt xuống Lower 3.
>>> Chờ bán ở Lower 1.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.