dinhchien

CHZUSD - Giảm theo Dow & Keltner 10/12/2021

Giá xuống
BINANCE:CHZUSDT   Chiliz / TetherUS
Đáy sau thấp hơn, Đỉnh sao thấp hơn > GIẢM.
Quy luật từ chối giá ở đường Upper 1 - Upper 2, có thể canh Sell ở đây.
Dừng lỗ & Chốt lời theo Strategy.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.