JoslynneL

15.09.22 CHZ LONG

Giá lên
BINANCE:CHZUSDT   Chiliz / TetherUS
#CHZ 16h Choch tăng
Kê lệnh RE vùng cực trị swing 0.1766 STL 1.4%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.