Thaiteamtrader

Cặp #CHZUSDT muốn mức Fibonacci 0 5

BINANCE:CHZUSDT   Chiliz / TetherUS


CHZUSDT đã mất hỗ trợ động, đây có thể là tín hiệu giảm giá cho các nhà giao dịch.

Hỗ trợ động đề cập đến một đường trung bình động hoặc đường xu hướng hoạt động như một mức hỗ trợ cho giá. Khi giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ này, nó có thể cho thấy sự thay đổi trong tâm lý thị trường, từ tăng sang giảm. Trong trường hợp này, giá CHZUSDT có thể kiểm tra lại mức Fibonacci 0,5, đây là mức thoái lui thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật.

Nếu giá không giữ được ở mức 0,5 Fibonacci, thì nó có thể tạo ra xung lực giảm giá mới, điều này có thể đẩy giá xuống sâu hơn về khu vực 0,11 đô la.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.