JoslynneL

18.09.22 CHZ LONG

Giá lên
BINANCE:CHZUSDT   Chiliz / TetherUS
CHZ long
Trend tăng M30
M5 CE M30 Choch tăng, bắt vùng cuối swing M30
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.