toansystem

Khuyến nghị mua CII, tăng tỉ trọng nắm giữ

Giá lên
toansystem Cập nhật   
HOSE:CII   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM
CII 1D 19/1/2022
Khuyến nghị mua, tăng tỉ trọng
Buy: 32050
Profit: 50000
Stoploss: 27900

-----------------------------------------------
Note: Phân tích nhận định chỉ mang tính tham khảo và đây không phải là lời khuyên đầu tư, đi tiền thế nào là do mỗi cá nhân tự quyết định và tự chịu tránh nhiệm trên tài sản của bản thân nhé. nhớ đặt STOPLOSS dứt khoát.
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Có thể DCA CII quanh vùng 25000 và stoploss 21500.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.