TradeProPremium

Colgate-Palmolive (NYSE: CL) đã thông báo rằng họ sẽ tăng cổ tức

Giá lên
NYSE:CL   Colgate-Palmolive Company
Trong một báo cáo được đưa ra vào ngày 24 tháng 3, Fulvio Cazzol từ Ngân hàng Berenberg đã duy trì xếp hạng Nắm giữ đối với Colgate-Palmolive, với mục tiêu giá là 78 USD . Cổ phiếu của công ty đóng cửa vào thứ Sáu tuần trước ở mức 74,78 đô la.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.