HarryDamThanhHiepNWG

có nhiều bạn inbox mình giá dầu còn giữ hay không xin thưa là ??

Giá lên
NYMEX:CL1!   Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ
Giá dầu tăng khoảng 1% vào thứ Sáu và đang trên đà tăng tuần thứ sáu liên tiếp sau khi Ả Rập Saudi và Nga, nhà sản xuất dầu thô lớn thứ hai và thứ ba thế giới, cam kết gia hạn cắt giảm nguồn cung cho đến tháng Chín

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.