NYMEX:CL1!   Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ
44 lượt xem
0
- H4: Cấu trúc giảm đã hình thành
- Sóng hồi đang chạy, quan sát động lượng hồi lên vùng 84.37, nếu xuất hiện tín hiệu nến đảo chiều thì bán xuống, mục tiêu 80.3, stoploss 85.00