HarryDamThanhHiepNWG

chốt các lệnh sell ngắn hạn từ ngày 8.8-11.8 vì

Giá xuống
NYMEX:CL1!   Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ
Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Năm, kéo dài đà giảm gần đây khi thị trường lo ngại về suy thoái kinh tế ở Trung Quốc, trong khi đà tăng của đồng đô la cũng gây áp lực trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục có những dấu hiệu thắt chặt.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.