HarryDamThanhHiepNWG

giá dầu có tín hiệu điều chỉnh nhẹ các bạn xem để hiểu rõ thêm

Giá xuống
NYMEX:CL1!   Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ
Giá dầu giảm nhẹ vào thứ Năm, với dầu thô Brent giữ gần mức cao nhất trong tháng 1, do đồn đoán về một đợt tăng lãi suất khác của Mỹ giảm dần sau dữ liệu lạm phát và OPEC vẫn lạc quan về triển vọng nhu cầu dầu mỏ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.