khoahuynh

20-01-2022: dầu thô canh sell

NYMEX:CL2!   Crude Oil Futures
Giá dầu thô đã test lại vùng hỗ trợ và đang có dấu hiệu suy giảm. Kỳ vọng giá dầu breakout đường trend rồi giảm về vùng giá 83. Kèo sell này ăn ngắn vì tình hình giữa Nga và Ukraine không biết bùm nhau vào lúc nào.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.