NYMEX:CL2!   CRUDE OIL FUTURES (CONTINUOUS: NEXT CONTRACT IN FRONT)
Giá dầu thô đã test lại vùng hỗ trợ và đang có dấu hiệu suy giảm. Kỳ vọng giá dầu breakout đường trend rồi giảm về vùng giá 83. Kèo sell này ăn ngắn vì tình hình giữa Nga và Ukraine không biết bùm nhau vào lúc nào.

Mùa bay của coin và chứng đã hết. Còn asset nào để đầu tư không? Có: hàng hóa phái sinh. Mở tài khoản ở đây để nhận sự hỗ trợ nhé: https://bit.ly/3wxHOod
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.