GameonVentures

CLAMS - Sóng truy hồi lý tưởng - 300%

BITTREX:CLAMBTC   None
Xu hướng giảm về 33435 đã đạt tới, nghĩa là CLAMS sẽ sớm chuẩn bị tăng giá trở lại, với sóng tăng hiệu chỉnh lần này, chúng tôi khuyên bạn nên có target thấp hơn target fib có thể đạt

EP: 37210
TP: 110369
TG: 157618

Đừng quên SL để phòng DCB với altcoin có lịch sử DCB liên tục như CLAMS nhé

Like, share và follow nếu bạn thích, xin cám ơn!

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.