RealGuyInvest

CLC tiềm năng tăng giá

Giá lên
HOSE:CLC   CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI
Theo dõi tuần tới nhé mọi người!


Nhận Định Của Cá Nhân, Không Khuyến Nghị Mua Bán!

Hãy Tự Chịu Trách Nhiệm Với Tiền Của Mình!

Các chỉ báo và công cụ mình dùng để check

1. TradingV: bit.ly/3dn0iyq (Mình dùng bản Pro - mọi người nên đăng ký và tải về điện thoại để xem
2. Extreme Vol
3. Chênh lệch giá

4. Những mã tôi mua: t.me/tinhieumuaban

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.