thuonghieuduc

Phân Tích trung hạn Cloak/BTC sàn Binance khung 1H

Giá lên
Con Cloak này lên sàn Binance ngày 18/4, tính ra là gần 1 tháng chưa có dấu hiệu của việc pumb and dump. Ngoài ra ngày 27/4 đã có 1 đợt pumb thử với volume lớn, Tôi khuyến nghị anh em nếu máu chiến có thể vào con này ngay bây giờ với đáy tạm tính là 0.00141x và target giá 0.0028xx. Thường những coin mới lên sàn sẽ mất khoảng 1 tháng để CM gom hàng và pumb thử rồi pumb thật. Thời gian từ lúc pumb thử đến lúc pumb thật ngắn hơn thời gian từ lúc coin lên sang cho đến lúc pumb thử. AE cứ nhìn con GRS sẽ rõ. Nói thêm về con CLOAK này là coin sinh ra để làm phương tiện thanh toán đề cao sự ẩn danh đầu tiên trên TG , sinh ra vào năm 2014 có nghĩa là trước cả NEO và ETH nên nó không phải shitcoin nhé AE.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.