CaoPhanVmex

Dầu thô WTI 19/08/21

Giá xuống
NYMEX:CLV2021   CRUDE OIL FUTURES (OCT 2021)
Dầu thô tháng 10 đóng cửa giảm 1,92 ở mức 64,42

Hành động giá trên thị trường dầu thô hôm qua gây thất vọng cho phe mua vì ngay cả khi tồn kho dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến cũng không hấp dẫn được lực mua.

Tồn kho Dầu thô thương mại giảm 3.233 triệu thùng xuống còn 435.544 triệu thùng. Tồn kho Xăng tăng 0.696 triệu thùng lên mức 228.165 triệu thùng. Tồn kho Nhiên liệu chưng cất giảm 2.697 triệu thùng xuống còn 137.814 triệu thùng.

Duy nhất tồn kho xăng có mức tăng nhỏ trong khi toàn bộ các sản phẩm khác đều giảm. Tỷ lệ vận hành nhà máy lọc dầu của Mỹ là 92,2% sẽ giúp nhu cầu sử dụng dầu thô ổn định hơn. Tuy vậy tất cả các thông tin này đều không đủ hỗ trợ giá dầu thô giữ được hỗ trợ mạnh

Về mặt kỹ thuật: Trên khung DAY, giá CLEU21 đã rơi khỏi vùng hỗ trợ của mây Senkou và trong xu hướng giảm. Trên khung giá H4, giá dầu đang giảm rất mạnh và liên tục xuyên thủng các ngưỡng hỗ trợ. Tuy nhiên, SRSI có dấu hiệu đảo chiều từ vùng quá bán và sẽ bắt đầu 1 đợt hồi phục nhẹ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.