CaoPhanVmex

Dầu thô WTI 08/09/21

Giá lên
NYMEX:CLV2021   CRUDE OIL FUTURES (OCT 2021)
Dầu thô tháng 10 đóng cửa giảm 0,90 ở mức 68,39 USD/thùng

Bất chấp sức nóng ở Mỹ được dự báo trong nhiều tuần tới, các dấu hiệu cho thấy 80% sản lượng dầu vẫn đang dừng khai thác và việc nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 8 thuận lợi nhưng thị trường năng lượng vẫn giảm nhẹ. Thị trường năng lượng bị ảnh hưởng bởi đà giảm của hàng hóa nói chung khi đồng đô la bật tăng mạnh trở lại. Một thông tin tích cực là EPA đã bãi bỏ các yêu cầu pha trộn nhiên liệu sinh học đối với dầu diesel.

Về mặt kỹ thuật: Trên khung giá H2, giá dầu thô tháng 10 đang tăng khá mạnh sau phiên điều chỉnh hôm qua. Các tín hiệu kỹ thuật chung từ mây Ichimoku đang dần chuyển sang tích cực với giá, Chikou span đã cắt đường giá và cho tín hiệu MUA, đường giá cũng đang test vượt kháng cự dưới mây Senkou ở vùng giá 68,9. SRSI đang trong xu hướng tăng là 1 hỗ trợ mạnh cho xu hướng.

Nhận định: MUA CLEV21 tại vùng giá hiện tại hoặc chờ mua tại vùng 68,5.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.