CaoPhanVmex

Dầu thô WTI 24/08/21

Giá lên
NYMEX:CLV2021   CRUDE OIL FUTURES (OCT 2021)
Dầu thô WTI (CLEV21)

Dầu thô tháng 10 đóng cửa tăng 3,27 ở mức 65,41 USD/tấn

Thị trường năng lượng đã lấy lại vị thế và tăng cao hơn dự đoán, chủ yếu là lực phục hồi ngắn hạn kỹ thuật khi tâm lý thị trường trở nên tích cực nhờ dự đoán tồn kho từ Reuters với dự trữ dầu thô EIA giảm 2,7 triệu thùng và dự trữ xăng giảm 1,7 triệu thùng. Bên cạnh đó, xu hướng tăng giá hôm qua được hỗ trợ bởi tâm lý tích cực risk on từ thị trường chứng khoán


Về mặt kỹ thuật: Trên khung giá H4, giá dầu thô tháng 10 đã hồi phục mạnh vào sáng nay sau các đợt bán tháo tuần qua. Các tín hiệu kỹ thuật từ mây Ichimoku chưa chuyển sang tích cực với giá, tuy nhiên Chikou span đang tiếp cận đường giá và sẽ cho tín hiệu MUA. SRSI chưa có dấu hiệu đảo chiều từ vùng quá mua và rủi ro điều chỉnh đang khá cao. Mức hỗ trợ gần nhất là 65.

Nhận định: Chờ MUA CLEV21 tại vùng giá 64,5-65 .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.