toansystem

CLX 15/2/22 Khuyến nghị Mua

Giá lên
toansystem Cập nhật   
UPCOM:CLX   CHO LON INVESTMENT AND IMPOR
CLX 15/2/22 - Khuyến nghị mua
Buy: 28300 - 28500
Target 1: 32900
Target 2: 34900
Stoploss: 27000

-----------------------------------------------
Note: Phân tích nhận định chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư, đi tiền thế nào là do mỗi cá nhân tự chịu tránh nhiệm sự ra quyết định trên tài sản của mình nhé. STOPLOSS dứt khoát.
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Đóng lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.