CaoPhanVmex

Dầu thô WTI 06/10/21

Giá lên
NYMEX:CLX2021   CRUDE OIL FUTURES (NOV 2021)
Dầu thô tháng 11 đóng cửa tăng 1,56 ở mức 79,18 USD/thùng

Nhóm hàng năng lượng tiếp tục tăng mạnh khi được hỗ trợ nào từ các thông tin cơ bản. Lực mua mạnh trên thị trường cổ phiếu chắc chắn đã thúc đẩy các kỳ vọng về nhu cầu năng lượng được cải thiện. Trên thực tế, Goldman Sachs cho rằng nhu cầu dầu thô từ các trạm phát điện từ khí đốt tự nhiên đến dầu mỏ sẽ tiếp tục tăng sẽ hỗ trợ giá dầu thô và khí đốt tự nhiên

Về mặt kỹ thuật: Trên khung giá H2, giá dầu thô tháng 11 đã phá qua đỉnh giá của 7 năm gần nhất nhằm hướng tới mục tiêu 90 USD/thùng vào cuối năm nay. Các tín hiệu từ mây Ichimoku đều tích cực trong khi SRSI đang điều chỉnh giảm nhưng đã gần về vùng quá bán và sẽ cho 1 điểm vào lệnh tốt hơn. Vùng hỗ trợ gần nhất là 77,5.

Nhận định: Chờ MUA vùng 77,5-77,8.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.