CaoPhanVmex

Dầu thô WTI 11/10/21

Giá lên
NYMEX:CLZ2021   Crude Oil Futures (Dec 2021)
Dầu thô tháng 11 đóng cửa tăng 1,19 ở mức 79,49 USD/thùng

Thị trường năng lượng tiếp tục cho thấy sức mạnh bất chấp những tin tức tiêu cực về nhu cầu từ kết quả bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ kém hơn nhiều so với dự kiến. Tuy nhiên, tâm lý đầu cơ do sự thiếu hụt than ở Trung Quốc, dự báo giá dầu tăng từ một số nhà phân tích và giảm tồn kho dự trữ dầu sưởi của Mỹ khiến thị trường có một động lực tăng khá chắc chắn.

Về mặt kỹ thuật: Trên khung giá H2, giá dầu thô tháng 12 tăng mạnh ngay khi mở phiên sáng, tiếp tục xây dựng đỉnh giá mới trong gần 7 năm trở lại đây. Các tín hiệu từ mây Ichimoku là tích cực với giá và sẽ tiếp tục ủng hộ xu hướng tăng. SRSI đã nằm tại vùng quá mua và sẽ có thể đảo chiều giảm trở lại. Vùng hỗ trợ gần nhất là 79,5.

Nhận định: Chờ MUA vùng 79,5 với SL ngắn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.