NYMEX:CLZ2021   CRUDE OIL FUTURES (DEC 2021)
Dầu thô tháng 12 đóng cửa giảm 0,76 ở mức 82,66 USD/thùng

Thị trường năng lượng giảm do kết hợp giữa chốt lời và lo ngại về nhu cầu của Trung Quốc trong tháng 9 sụt giảm. Dầu thô và các sản phẩm chịu áp lực do thị trường hàng hóa vật chất bị bán tháo trên diện rộng ngoại trừ ca cao. Báo cáo của EIA cho thấy tồn kho khí tự nhiên hàng tuần là 92 bcf, nhiều hơn so với tuần trước. Tổng dung lượng lưu trữ ở mức 3.461 bcf hoặc thấp hơn 4,2% so với mức trung bình 5 năm. Trong bốn tuần qua, trữ lượng khí đốt tự nhiên đã tăng 379 bcf.

Về mặt kỹ thuật: Trên khung giá H2, giá dầu thô tháng 12 đi ngang vùng 81-84. Tín hiệu cơ bản từ Ichimoku vẫn là tích cực với giá, Chikou span cắt đường giá cho tín hiệu MUA. SRSI đang tăng từ vùng trung bình và sẽ tiếp tục hỗ trợ cho giá. Vùng hỗ trợ gần nhất là 82.

Nhận định: Xu hướng chình với WTI vẫn là tăng. Chờ MUA CLEZ21 vùng 82 với SL ngắn, với tài khoản NAV lớn (>1 tỷ). Vùng mua thấp 80,8.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.