CaoPhanVmex

Dầu thô WTI 21/10/21

Giá lên
NYMEX:CLZ2021   CRUDE OIL FUTURES (DEC 2021)
Dầu thô tháng 12 đóng cửa tăng 0,96 ở mức 83, 40 USD/thùng

Báo cáo EIA hàng tuần ủng hộ đà tăng của giá khi tồn kho đều cho thấy sự sụt giảm.Tồn kho dầu thô không giảm quá nhiều nhưng trái với dự đoán tăng của các nhà phân tích trước báo cáo. Trong khi đó dự trữ xăng, sản phẩm chưng cất và dầu diesel lại cho thấy sự sụt giảm đáng kể. Trên thực tế, các kho dự trữ xăng hiện đã trở lại mức thâm hụt lớn 9 triệu thùng so với mức của năm trước.

Các kho dự trữ dầu thô của EIA giảm 431.000 thùng, thấp hơn 61,563 triệu thùng so với mức của năm trước và thấp hơn 27,365 triệu thùng so với mức trung bình 5 năm. Nhập khẩu dầu thô trong tuần ở mức 5,825 triệu thùng / ngày so với 5,994 triệu thùng của tuần trước. Tỷ lệ hoạt động của nhà máy lọc dầu là 84,70%, giảm 2,00% so với tuần trước nhưng cao hơn mức 72,90% của năm ngoái và mức trung bình 5 năm 84,14%.

Dự trữ xăng của EIA giảm 5,368 triệu thùng,thấp hơn 9,277 triệu thùng trong năm ngoái và thấp hơn 6,725 triệu thùng so với mức trung bình 5 năm. Tổng nhu cầu xăng trung bình trong 4 tuần qua tăng 9,80% so với năm ngoái. Nhập khẩu xăng là 606.000 thùng / ngày so với 543.000 thùng của tuần trước.

Các kho dự trữ sản phẩm chưng cất của EIA giảm 3,913 triệu thùng về mức 35,325 triệu thùng, thấp hơn 13,306 triệu thùng so với mức trung bình 5 năm. Nhập khẩu sản phẩm chưng cất là 202.000 thùng mỗi ngày so với 190.000 thùng của tuần trước. Tổng nhu cầu sản phẩm chưng cất trung bình trong bốn tuần qua đã tăng 8,27% so với năm ngoái.


Về mặt kỹ thuật: Trên khung giá H2, giá dầu thô tháng 12 tăng mạnh về vùng 84 và đã giảm điều chỉnh suốt từ phiên sáng. Tín hiệu cơ bản từ Ichimoku vẫn là tích cực với giá. SRSI đang giảm mạnh từ vùng quá mua và chưa cho thấy khả năng tăng trở lại. Vùng hỗ trợ gần nhất là 82.

Nhận định: Xu hướng chình với WTI vẫn là tăng. Chờ MUA CLEZ21 vùng 82 với SL ngắn, với tài khoản NAV lớn (>1 tỷ). Vùng mua thấp 80,8.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.