CaoPhanVmex

Dầu thô WTI 25/10/21

Giá lên
NYMEX:CLZ2021   CRUDE OIL FUTURES (DEC 2021)
Dầu thô tháng 12 đóng cửa tăng 1,69 ở mức 83,98 USD/thùng.

Sự phân hóa trên thị trường năng lượng khi giá dầu thô tăng nhưng các sản phẩm lọc dầu lại giảm. Dù các yếu tố cơ bản tiếp tục ủng hộ giá, thị trường ngắn hạn đang quá mua về mặt kỹ thuật. Lo ngại về việc giảm nhu cầu dầu từ Trung Quốc vì cuộc khủng hoảng năng lượng có thể được coi là tiêu cực cho nền kinh tế. Lợi nhuận từ hoạt động khoan dầu lớn hơn sẽ thúc đẩy các công ty quay trở lại sản xuất sẽ giảm bớt thiếu hụt nguồn cung trong dài hạn.

Về mặt kỹ thuật: Trên khung giá H2, giá dầu thô tháng 12 đã phá đỉnh tại vùng giá 84 và sẽ hướng tới mức cao mới. Tín hiệu cơ bản từ Ichimoku vẫn là tích cực với giá. Tuy nhiên, SRSI đang đảo chiều giảm từ vùng quá mua sẽ gây áp lực lên giá. Vùng hỗ trợ gần nhất là 84.

Nhận định: Xu hướng chình với WTI vẫn là tăng. Chờ MUA CLEZ21 vùng 84 nếu giá test đỉnh thành công với SL ngắn. Vùng mua thấp và trung bình giá (với tài khoản NAV lớn (>1 tỷ)) là 82,5.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.