Allin102

CMT/BTC - mức truy hồi 0.5-0.618 fibo

Giá lên
BINANCE:CMTBTC   None
20% cũng là con số đáng kể trong mùa downtrend này nhỉ.