hiepcoi

CMTBTC KHUNG NGÀY

BINANCE:CMTBTC   None
Giá đang trong xu hướng xuống , giá di chuyển dưới 2 đường ema34 và ema 89 hiện cách hai đường này khá xa, sau thời gian giảm dài giá bắt đầu tạo những cây nến xanh nhỏ có râu dưới ngắn cho thấy có lực mua lên nhưng hơi yếu, volum giảm dần cho thấy sự sợ hãi đã giảm , macd line đang cắt lên các trụ hictogram đỏ thấp dần và tiến sát đường 0 cho thấy dấu hiệu tích cực , rsi cũng phá tren giảm cho thấy bắt đầu có lực mua lên. hiện có 2 phương án :
1; giá sẽ hồi về cản rồi giảm tiếp
2: nếu giá đi theo phương án 2 giá hồi về cản quay đầu lại tạo đáy số 2 lúc này giá sẽ tạo phân kì dương với các chỉ báo, ta sẽ áp dụng phương pháp đàn bò khởi nghĩa
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.