Ninh-Do

CMT BUY

BINANCE:CMTBTC   None
Buy : 107x
Sell: Như 2 target trên
Lưu ý: Hiện altcoin đã tăng được 1 đoạn và khá xa điểm Stoploss. nên cẩn thận và theo dõi theo BTC