hiepvph

CMTBTC phá kháng cự ~ 740

Giá lên
BINANCE:CMTBTC   None
CMTBTC: cầu đã nhiều lần retest kháng cự ~740 (4 lần) -> khả năng phiên hnay hoặc mai sẽ phá đi lên
Target nhẹ 7% ngưỡng 792
CMT rất có sẽ đi lên retest trend line xanh dương - vùng tròn màu tím
-> niềm tin là thứ cốt yếu